Duo werk op grote schaal

Miel en Telmo startten hun bedrijf 'TelmoMiel' begin oktober 2012. Die bijeenkomst (in 2006) maakte het bijwonen van de Academie een succes. Bijna alles wat geleerd was, kregen ze door met elkaar te werken. Telmo en Miel begonnen samen muurschilderingen te maken, met individuele stukken in één compositie. Dit evolueerde naar het samen schilderen van één beeld, waarbij concepten en ontwerpen werden gemaakt als een duo.

         
Met respect voor beide visies vonden ze dat 'perspectief' een van de belangrijkste en interessante aspecten van kunst is. Het perspectief van de maker ten opzichte van de kijker, het verschil in intentie, betekenis en interpretatie.
Recente schilderijen bevatten speelsheid in abstractie van de werkelijkheid, waarbij geprobeerd wordt de kijker onderwerpen met een ander oog te laten zien; Ze groeiden uit tot het gebruik van meerdere afbeeldingen, gelaagd over elkaar. Door een toplaag weg te knippen, komt er een andere naar voren om het ontwerp te voltooien.
         

Met verwijzingen naar de menselijke en dierlijke werelden creëren ze complexe wezens en fantastische scenario's.
Vaak uitgevoerd op een monumentale schaal, waardoor enorme architecturaal bemeten schilderijen op de gevels van gebouwen worden gemaakt. Tussendoor schilderen ze voortdurend op kleinere schaal, waardoor ze werkstukken creëren om tentoon te stellen. Ook de individuele en stukken dragen allemaal de naam TelmoMiel.

Hun studio en galerij zijn te vinden in Rotterdam, genaamd Sober Collective.

         

 

 

Check out TELMOMIEL: